wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fizjologia

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

-----

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PTZ_12_I_S_01 - Anatomia,
FIZ_19_V_04 - Biochemia,
FIZ_19_V_07 - Biofizyka

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr inż. K. Lorek, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr D. Janecki, asystent,
prof. dr hab. A. Jaskólski, prof. zw.,
mgr inż. K. Lorek, asystent,
dr J. Mencel, asystent,
mgr M. Siemiatycka, asystent,
dr K. Wittenbeck, wykładowca

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie z czynnością organizmu człowieka na poziomie: komórkowym, narządowym oraz systemowym w czasie spoczynku oraz wysiłku.

Opis przedmiotu

Przedmiot wyjaśnia procesy fizjologiczne pozwalające utrzymać homeostazę w organizmie, w spoczynku oraz podczas wysiłku fizycznego.