wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Zarządzanie i marketing

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty ogólnoakademickie - Moduł I (Moduł I lub II do wyboru)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. A. Chwałczyńska, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. A. Chwałczyńska, prof. AWF Wrocław,
dr D. Kutryn, adiunkt

Cel przedmiotu

  1. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania, zarządzania strategicznego
  2. Zapoznanie z pojęciem analizy strategicznej
  3. Zapoznanie z pojęciem  zarządzania zasobami ludzkimi
  4. Zapoznanie z pojęciem Biznes planu
  5. Stworzenie biznes planu dla jednoosobowej działalności gospodarczej
  6. Zapoznanie z zasadami administracyjnymi prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej

Opis przedmiotu

Wykład:

Podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania: pojęcie zarządzania, historia (ewolucja) zarządzania, różne formy zarządzania w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa; struktura organizacyjna w firmie, opracowanie zapotrzebowania kadrowego, zarządzanie zasobami ludzkimi; podstawowe zagadnienia dotyczące marketingu, marketing bezpośredni, Biznes plan: podstawowe zagadnienia dotyczące zasad sporządzania biznes planu, analiza sytuacji firmy: zasady przeprowadzania analiz sytuacyjnych

Ćwiczenia

Opracowanie schematu organizacyjnego firmy kosmetycznej , Opis stanowiska pracy warunki sanitarno-budowlane, zasady rekrutacji pracowników; opracowanie biznes planu dla jednoosobowej działalności gospodarczej z zakresu kosmetologii; opracowanie kosztorysu usług kosmetycznych ;