wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Praktyka - do wyboru

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Praktyka

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KKOS_12_I_S_04 - Dermatologia,
KKOS_14_I_S_001 - Dermokosmetyka,
KKOS_12_I_S_09 - Dietetyka,
KFIZ_12_I_S_04 - Fizykoterapia,
KOS_18_I_001 - Kosmetologia cz. 1,
FIZ_19_V_31 - Masaż,
KOS_18_I_003 - Podstawy makijażu,
PKOS_12_I_S_22 - Receptura kosmetyczna,
PKOS_12_I_S_21 - Wprowadzenie do kosmetologii

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr A. Migasiewicz, wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

Praktyka zawodowa jest jednym z ważniejszych elementów kształcenia zawodowego.

Podczas jej trwania studenci są przygotowywani do samodzielnego i praktycznego wykorzystywania nabytych wiadomości teoretycznych i praktycznych z różnych dziedzin (kosmetologii, dermatologii, fizykoterapii, masażu, estetyki, higieny, psychologii, chemii kosmetycznej, dietetyki). Praktyka zawodowa przygotowuje studentów do samodzielnych działań zawodowych z zakresu kosmetologii, tj.: diagnozowania, ustalenia potrzeb klienta, programowania, ustalenia celów zabiegów, planowania, organizacji, nadzoru, kontroli i bhp oraz zarządzania gabinetem i oceny postępów w poszczególnych działach kosmetologii. Kształtuje postawy studentów w dziedzinach kosmetycznych ukierunkowanych na rozwój poznawczy, emocjonalny i psychomotoryczny Jej celem jest poszerzenie merytorycznej i praktycznej wiedzy studentów z zakresu kosmetologii. Przygotowanie do samodzielnej pracy w gabinecie kosmetycznym,  ośrodku SPA, salonie odnowy biologicznej. Uczy umiejętności współpracy ze środowiskiem (dermatologiem, lekarzem medycyny estetycznej, fizjoterapeutą, dietetykiem) w ramach pracy z klientem. 

Po zakończeniu praktyk zawodowych student powinien umieć:

- zorganizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami bhp;

- przeprowadzić wywiad z klientem;

- rozpoznać rodzaj cery i włosów, postawić diagnozę oraz dobrać odpowiednie zabiegi kosmetyczne oraz pielęgnację domową;

- wykonać zgodnie z  przepisami bhp zabiegi z zakresu kosmetologii w oparciu o wiedzę i umiejętności nabyte w toku studiów.

Opis przedmiotu

W trakcie odbywania praktyki student powinien nabyć umiejętności praktyczne związane z wykonywaniem zawodu kosmetologa. Ponadto powinien utrwalić wiedzę zdobytą w trakcie roku akademickiego.

W semestrze piątym (100 godzin) i szóstym (100 godzin) student dokonuje wyboru miejsca i tematyki realizacji praktyki zawodowej z kosmetologii według swoich zainteresowań i indywidualnych potrzeb uzupełniania wiedzy, umiejętności i kompetencji. Student doskonali wykonywanie zabiegów poznanych w toku całego nauczania i podczas wcześniejszych praktyk. W trakcie praktyki zawodowej student podejmuje próbę współpracy ze środowiskiem (np.: lekarzem, dermatologiem, fizjoterapeutą, dietetykiem) w ramach pracy z klientem.