czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: KOS_18_I_S/N

Kierunek: Kosmetologia

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok 3 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6
w ćw praca
własna
studenta /
doktoranta
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
I Przedmiot do wyboru z aktywności fizycznej (Ośrodek w Olejnicy)
1.  Golf
(FIZ_18_V_af_07)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
2.  Podstawy żeglarstwa deskowego
(FIZ_18_V_af_05)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
3.  Turystyka kajakowa
(FIZ_18_V_af_06)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
II Przedmiot do wyboru. PLAN
1.  Przedmiot do wyboru
(XPWFIZ_14_I_003)
90.0 0 60 30.0
0
2.0
30.0
0
2.0
30.0
0
2.0
III Przedmiot do wyboru z aktywności fizycznej - PLAN
1.  Przedmiot do wyboru z aktywności fizycznej
(XPWAk-fiz_KOS_I_18)
0 150.0 100 0
30.0
2.0
0
30.0
2.0
0
30.0
2.0
0
30.0
2.0
0
30.0
2.0
IV Przedmioty programowe - Przedmiot do wyboru: Wychowanie Fizyczne (student wybiera jeden przedmiot)
1.  Aerobik klasyczny
(PWKOS_18_I_01)
0 30.0 0 0
30.0
0.0
2.  Gimnastyka
(PWKOS_18_I_002)
0 30.0 0 0
30.0
0.0
V Przedmiot do wyboru - student wybiera jeden przedmiot w semestrze
1.  Multimedia w doskonaleniu warsztatu pracy kosmetologa
(PWKOS_19_I_03)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
2.  Dermatologia estetyczna
(PWKOS_15_I_004)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
3.  Wprowadzenie do technik relaksacyjnych
(PWKOS_17_I_003)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
4.  Elementy fitoterapii
(PWKOS_17_I_001)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
5.  Diagnostyka laboratoryjna w kosmetologii
(PWKOS_19_I_01)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
VI Przedmioty podstawowe
1.  Anatomia
(PKOS_12_I_S_09)
30.0 60.0 60 15.0
30.0
3.0
15.0
30.0
3.0
2.  Biochemia
(PKOS_12_I_S_10)
15.0 30.0 30 15.0
30.0
3.0
3.  Biofizyka
(PKOS_12_I_S_11)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
4.  Biologia i genetyka
(PKOS_12_I_S_12)
15.0 30.0 30 15.0
30.0
3.0
5.  Histologia
(PKOS_12_I_S_13)
15.0 30.0 30 15.0
30.0
3.0
6.  Fizjologia
(PKOS_12_I_S_14)
15.0 45.0 15 15.0
45.0
3.0
7.  Patofizjologia
(PKOS_12_I_S_15)
15.0 30.0 30 15.0
30.0
3.0
8.  Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna
(PKOS_12_I_S_16)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
9.  Higiena
(PKOS_12_I_S_17)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
10.  Mikrobiologia i immunologia
(PKOS_12_I_S_18)
15.0 45.0 15 15.0
45.0
3.0
11.  Podstawy farmakologii
(PFIZ_13_II_S_02)
30.0 0.0 20 30.0
0.0
2.0
VII Przedmioty kierunkowe.
1.  Wprowadzenie do kosmetologii
(PKOS_12_I_S_21)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
2.  Podstawy makijażu
(KOS_18_I_003)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
3.  Kosmetologia cz. 1
(KOS_18_I_001)
45.0 195.0 102 15.0
75.0
6.0
15.0
60.0
5.0
15.0
60.0
6.0
4.  Kosmetologia cz. 2
(KOS_18_I_002)
30.0 150.0 153 15.0
75.0
5.0
15.0
75.0
5.0
5.  Receptura kosmetyczna
(PKOS_12_I_S_22)
30.0 30.0 40 15.0
15.0
2.0
15.0
15.0
2.0
6.  Dermatologia
(KKOS_12_I_S_04)
45.0 90.0 90 15.0
30.0
3.0
15.0
30.0
2.0
15.0
30.0
4.0
7.  Fizykoterapia
(KKOS_12_I_S_05)
15.0 30.0 5 15.0
30.0
2.0
8.  Masaż
(KKOS_12_I_S_06)
15.0 45.0 40 15.0
45.0
4.0
9.  Chemia kosmetyczna
(KKOS_12_I_S_07)
30.0 60.0 60 15.0
30.0
3.0
15.0
30.0
3.0
10.  Dietetyka
(KKOS_12_I_S_09)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
11.  Odnowa biologiczna
(KKOS_12_I_S_10)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
12.  Wymagania prawne w obszarze kosmetyków
(KKOS_12_I_S_12)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
13.  Dermokosmetyka
(KKOS_14_I_S_001)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
VIII Moduł pracy dyplomowej
1.  Egzamin dyplomowy (część praktyczna i część teoretyczna)
(XWydz.FIZ_17_I_001)
0 0.0 150 0
0
0.0
0.0
3.0
3.0
2.  Metodologia pracy dyplomowej
(KOS_15_I_008)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
3.  Seminarium pracy dyplomowej
(KOS_15_I_009)
0 0.0 50 0
0.0
2.0
4.  Seminarium pracy dyplomowej + ocena pracy dyplomowej
(KOS_15_I_010)
0 0.0 50 0
0.0
2.0
IX Przedmioty do wyboru z aktywności fizycznej (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)
1.  Fitness zdrowy kręgosłup
(PWKOS_21_I_17)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
2.  Stretching
(PWKOS_19_I_05)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
3.  Ju-jitsu
(PWKOS_19_I_04)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
4.  Body workout
(PWKOS_19_I_02)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
5.  Tańce nowoczesne
(PWKOS_18_I_af001)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
6.  Fitness z przyborami
(PWTZ_16_I_af001)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
X Przedmioty ogólne
1.  Technologia informacyjna z ochroną własności intelektualnej
(PKOS_12_I_S_06)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
2.  Język obcy
(KOS_15_I_J001)
0 240.0 210 0
0
30.0
30.0
2.0
2.0
0
0
30.0
30.0
2.0
2.0
0
0
30.0
30.0
2.0
2.0
0
0
30.0
30.0
3.0
3.0
XI Przedmioty ogólnoakademickie - Moduł I (Moduł I lub II do wyboru)
1.  Etyka
(PKOS_12_I_S_01)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
2.  Socjologia
(PKOS_12_I_S_02)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
3.  Historia filozofii
(PKOS_12_I_S_03)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
4.  Psychologia
(PKOS_12_I_S_04)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
5.  Ekologia
(PKOS_12_I_S_08)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
6.  Estetyka
(KOS_15_I_013)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
7.  Zarządzanie i marketing
(PKOS_12_I_S_07)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
XII Przedmioty ogólnoakademickie - Moduł II (Moduł I lub II do wyboru)
1.  Etyka społeczna
(KOS_15_I_001)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
2.  Socjologia kultury
(KOS_15_I_002)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
3.  Historia idei
(KOS_15_I_003)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
4.  Psychologia ogólna
(KOS_15_I_004)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
5.  Ekologia człowieka
(KOS_15_I_007)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
6.  Somaestetyka
(KOS_15_I_005)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
7.  Ekonomia z elementami zarządzania
(KOS_15_I_006)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
XIII Praktyka
1.  Praktyka asystencka
(KOS_15_I_011)
0 100.0 0 0
100.0
4.0
2.  Praktyka
(WKOS_12_I_S_01)
0 500.0 0 0
150.0
6.0
0
150.0
6.0
0
200.0
8.0
3.  Praktyka - do wyboru
(KOS_15_I_012)
0 200.0 50 0
100.0
5.0
0
100.0
5.0