czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Biologia atrakcyjności
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty do wyboru - student wybiera dwa przedmioty w semestrze

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr Z. Lewandowski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr Z. Lewandowski, adiunkt

Cel przedmiotu

Poznanie związku między cechami morfologicznymi a atrakcyjnością fizyczną i kondycją biologiczną

Poznanie wybranych mechanizmów ekologii behawioralnej.

Opis przedmiotu

Definicja płci, dymorfizmu płciowego i zmienności. Atrakcyjność a wiek, proporcje ciała, masa, kształt ciała, pigmentacja, owłosienie i zapach.  Atrakcyjność twarzy, głosu i uśmiechu. Atrakcyjność cech dziecięcych. Przeciętność - twarze kompozycyjne. Konflikt płci, proporcje płci, dobór płciowy, cechy epigamiczne, opieka rodzicielska, systemy rozrodcze, strategie doboru płciowego ludzi. Znajomość zależności pomiędzy kondycją biologiczną a atrakcyjnością. Znajomość podstaw doboru naturalnego i preferencji z niego wynikających.