piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Kosmetologia

Nazwa przedmiotu

Odnowa biologiczna
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Kochański, starszy wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Kochański, starszy wykładowca,
dr R. Szafraniec, adiunkt

Cel przedmiotu

C1. Znajomość celów i zadań odnowy biologicznej.

C2. Znajomość zasad postępowania w odnowie psychosomatycznej

C3. Umiejętność wykonania podstawowych zabiegów profilaktycznych, pielegnacyjnych i kosmetycznych

Opis przedmiotu

Zajęcia służą zapoznaniu się podstawowymi zabiegami fizykalnymi wykorzystywanymi w procesie odnowy biologicznej i opanowaniu przez studentów umiejętności ich wykonywania. Zajcia mają na celu świadome modyfikowanie zabiegów  termoterapeutycznych i hydroterapeutycznych w oparciu o podstawowe reakcje fizjologiczne organizmu. Zajęcia umożliwiają opanowanie podstawowych zabiegów profilaktycznych, pielegnacyjnych i kosmetycznych wykorzystywanych u osób o przeciętnej aktywności fizycznej. Opanowanie wiadomości i umiejętności zdobytych na zajęciach umożliwią efefektywniejsze wykorzystanie czynników fizykalnych w procesie profilaktyki zaburzeń psychosomatycznych.