czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Chemia kosmetyczna
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

-----

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Szmigiel-Pieczewska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

1. zapoznanie studenta z właściwościami związków chemicznych stosowanych we współczesnej technologii kosmetycznej i farmaceutycznej

2.zapoznanie studenta z podstawowymi obliczeniami w chemii, niezbędnymi do pracy w laboratorium i salonie kosmetycznym

3. zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i pracy w laboratorium chemicznym 

Opis przedmiotu

Chemia kosmetyczna łączy wiedzę z zakresu chemii oraz praktyczne podejście do stosowania wybranych związków chemicznych do wyrobu produktów kosmetycznych. W toku nauki student pozna właściwości wybranych pierwiastków chemicznych, związków nieorganicznych i organicznych, reaktywność wybranych grup związków organicznych i nieorganicznych i ich oddziaływanie na organizm, składniki produktów kosmetycznych oraz ich właściwości. Nauczy się odróżniać działanie wybranych związków chemicznych, wykorzystywanych w przemyśle kosmetycznym, odróżniać i zdefiniować rodzaje procesów oczyszczania i uzdatniania wody w przemyśle kosmetycznym i laboratoryjnym. Pozna podstawowe zależności chemiczne niezbędne w pracy laboratoryjnej i nauczy się rozróżniania procesów rozdziału substancji z zakresu analizy chemicznej i instrumentalnej. Będzie potrafił uzasadnić wybór elementów składowych preparatów, w korelacji z ich właściwościami oraz planować doświadczenia chemiczne. Pozna i będzie umiał samodzielnieprzedstawić wady i zalety metod instrumentalnych i manualnych, stosowanych w procesie analizy związków chemicznych oraz wnioskować o działaniu preparatu na podstawie jego składu chemicznego.