czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Dermatologia
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KKOS_12_I_S_04 - Dermatologia

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. n. med. D. Nowicka, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. n. med. D. Nowicka, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z przebiegiem chorób dermatologicznych, podstawowymi metodami leczenia.

Opis przedmiotu

Zajecia realizowane poprzez wykłady, cwiczenia, prace z atlesem chorób skóry