czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Kosmetologia

Nazwa przedmiotu

Higiena
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PKOS_12_I_S_17 - Higiena

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Pawik, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Pawik, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Zapoznanie studenta ze znaczeniem i miejscem higieny w życiu człowieka.
 2.Zapoznanie studenta z czynnikami ryzyka zdrowotnego
3. Zapoznanie studenta z zasadami pracy i BHP w laboratoriach i gabinecie kosmetycznym
4. Zapoznanie studenta z pojęciem zdrowia i jego promocji, higieną psychiczną i profilaktyką uzależnień

Opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest w systemie wykładów w wymiarze 30 godzin w semestrze. Obejmuje treści z zakresu podstawowej wiedzy dotyczącej higieny środowiska naturalnego człowieka. Pod pojęciem środowiska naturalnego rozumiemy ogół czynników ekologicznych (powietrze, woda, gleba, fauna i flora).Do elementów zanieczyszczających środowisko zalicza się czynniki fizyczne (hałas, wibracje, promieniowanie różnego typu),czynniki chemiczne ( różnorodne związki chemiczne – ksenobiotyki ), czynniki biologiczne (bakterie, grzyby i ich zarodniki, wirusy, priony i inne patogeny).