czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Histologia
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PKOS_12_I_S_12 - Biologia i genetyka

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr Z. Lewandowski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. med. P. Dzięgiel, prof. zw.,
dr Z. Lewandowski, adiunkt

Cel przedmiotu

Poznanie podstawowych pojęć i definicji z histologii.

Poznanie budowy tkanek i narządów człowieka ze szczególnym uwzględnieniem budowy skóry i jej przydatków.

Zrozumienie zależności między budową i funkcją tkanek i wybranych narządów.

Nauka mikroskopowania i rozpoznawania preparatów histologicznych.


Opis przedmiotu

Podstawowe pojęcia i definicje z histologii. Budowa mikroskopowa tkanek i narządów człowieka ze szczególnym uwzględnieniem budowy skóry i jej przydatków (naskórka, skóry właściwej, tkanki podskórnej, włosów, gruczołów łojowych, potowych i paznokci).  Budowa i funkcje tkanki: nabłonkowej, łącznej, mięśniowej, nerwowej. Budowa i funkcje gruczołów (w tym. tarczyca, trzustka, ślinianki, nadnercza, jądra, jajniki). Uczestnicy przedmiotu korzystając z mikroskopów i preparatów histologicznych uczą się zależności pomiędzy budową a funkcją struktur biologicznych.