czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Arteterapia w teorii i praktyce

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmiot do wyboru - student wybiera jeden przedmiot w semestrze

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Zygmont, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Zygmont, adiunkt

Cel przedmiotu

Wykłady i ćwiczenia mają wprowadzić studentów w podstawowe zagadnienia z arteterapii. Zapoznać z zasadami doboru technik arteterapeutycznych w zależności od rodzaju schorzenia, zaawansowania choroby oraz stanu psychicznego usprawnianej osoby. Ma za zadanie rozwijania pożądanych cech osobowości, niezbędnych do prowadzenia kompleksowego postępowania terapeutycznego, rozwijać zainteresowania zawodowe oraz śledzenia nowych metod holistycznego aspektu pracy terapeutycznej.

W trakcie zajęć studentowi przedstawione będą współczesne i nowoczesne systemy działań arteterapeutycznych(muzykoterapia, dramoterapia, biblioterapia).

Opis przedmiotu

W trakcie zajęć student zdobędzie wiedzę i doświadczenie w stosowaniu technik arteterapetycznych. Po zakończeniu zajęć student będzie mógł dokonać doboru odpowiednich metod różnorodnych form arteterapii (muzykoterapia, dramoterapia, biblioterapia). 

Przedmiot jest teoretyczny.