czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Podstawy żeglarstwa deskowego
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. niemiecki,
j.polski

Status przedmiotu

Przedmiot do wyboru z aktywności fizycznej (Ośrodek w Olejnicy)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Załęski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Załęski, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami dotyczącymi windsurfingu, oraz umiejętnościami żeglugi na desce w zakresie technik wypornościowych..Studenci zaznajomieni zostają z możliwościami wykorzystania windsurfingu i sprzętu windsurfingowego w zajęciach o charakterze rekreacyjnym, jak również w rywalizacji o charakterze sportowym.


Opis przedmiotu

Blok zajęć teoretycznych realizowana jest we Wrocławiu i stanowi przygotowanie do realizowanych następnie zajęć praktycznych. Przedmiot realizowany jest w formie wyjazdowej, zblokowanej. Zajęcia odbywają się w Ośrodku Dydaktyczno - Sportowym AWF Wrocław, w Olejnicy.

Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie umiejętności pływania wpław.