czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Nordic walking
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmiot do wyboru - student wybiera jeden przedmiot w semestrze

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PTZ_12_I_S_01 - Anatomia,
PKOS_12_I_S_12 - Biologia i genetyka

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Hanuszkiewicz, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Bulińska, adiunkt,
dr J. Hanuszkiewicz, adiunkt

Cel przedmiotu

C1  – Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami Nordic Walking jako wszechstronnej formy ruchu.

C2  – Ukazanie studentom możliwości zastosowań zaawansowanych form poruszania się w Nordic Walking.

C3 – Ukształtowanie u studentów nawyków prawidłowego przygotowania się do wszechstronnego prowadzenia zajęć Nordic Walking. 

Opis przedmiotu

Nordic Walking jest jedną z najbardziej popularnych i dostępnych form aktywności ruchowej, którą można stosować w rekreacji, sporcie i rehabilitacji. Ze względu na fizjologiczne i biomechaniczne korzyści potwierdzone w wielu badaniach naukowych prowadzonych wśród osób zdrowych, Nordic Walking został zaimplementowany do różnych programów rehabilitacji ruchowej, zwłaszcza kardiologiczne.

Nordic Walking w porównaniu do normalnego marszu w większym stopniu angażuje układ mięśniowy, zwłaszcza górnej części ciała, prowadząc do zwiększonej reakcji układu krążeniowo-oddechowego przy jednoczesnym braku odczuwanego zmęczenia. Prawdopodobnie jest to spowodowane przesunięciem progu psychomotorycznego zmęczenia w odpowiedzi na zwiększoną intensywność wysiłku aerobowego. Obciążenie kończyn dolnych odbywa się w tym samym stopniu co marsz bez kijów, jednak porównując szybki marsz z kijami z truchtem okazuje się, że Nordic Walking zmniejsza obciążenie kończyn dolnych oraz obniża ryzyko przeciążenia odcinka krzyżowo-lędźwiowego kręgosłupa przy tej samej prędkości poruszania się.