czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Ekologia
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty ogólnoakademickie - Moduł I (Moduł I lub II do wyboru)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr Z. Lewandowski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr L. Górska-Kłęk, adiunkt,
dr Z. Lewandowski, adiunkt

Cel przedmiotu

Poznanie podstawowych pojęć z zakresu ekologii.

Znajomość wpływu wybranych czynników środowiskowych (metali ciężkich,  promieniowania, hałasu i wibracji) na organizm człowieka.

Poznanie wybranych aktualnych problemów ekologii (np. efektu cieplarnianego, dziury ozonowej, różnych źródeł energii)

Poznanie zasad “ekologicznego stylu życia”.

Opis przedmiotu

Znajomość podstawowych pojęć i terminów stosowanych w ekologii. Poznanie wpływu wybranych czynników środowiskowych (metali ciężkich, promieniowania, hałasu, wibracji) na organizm ludzki. Świadomość zależności od środowiska i wpływu ludzi na jego kształt. Zasady ekologicznego stylu życia.