czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Zarządzanie i marketing
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty ogólnoakademickie - Moduł I (Moduł I lub II do wyboru)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. A. Chwałczyńska, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. A. Chwałczyńska, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

  1. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania, zarządzania strategicznego
  2. Zapoznanie z pojęciem analizy strategicznej
  3. Zapoznanie z pojęciem  zarządzania zasobami ludzkimi
  4. Zapoznanie z pojęciem Biznes planu
  5. Stworzenie biznes planu dla jednoosobowej działalności gospodarczej
  6. Zapoznanie z zasadami administracyjnymi prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej

Opis przedmiotu

Wykład:

Podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania: pojęcie zarządzania, historia (ewolucja) zarządzania, różne formy zarządzania w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa; struktura organizacyjna w firmie, opracowanie zapotrzebowania kadrowego, zarządzanie zasobami ludzkimi; podstawowe zagadnienia dotyczące marketingu, marketing bezpośredni, Biznes plan: podstawowe zagadnienia dotyczące zasad sporządzania biznes planu, analiza sytuacji firmy: zasady przeprowadzania analiz sytuacyjnych

Ćwiczenia

Opracowanie schematu organizacyjnego firmy kosmetycznej , Opis stanowiska pracy warunki sanitarno-budowlane, zasady rekrutacji pracowników; opracowanie biznes planu dla jednoosobowej działalności gospodarczej z zakresu kosmetologii; opracowanie kosztorysu usług kosmetycznych ;