czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Badminton
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmiot do wyboru - student wybiera jeden przedmiot w semestrze, Przedmioty do wyboru z aktywności fizycznej (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr H. Nawara, starszy wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr H. Nawara, starszy wykładowca

Cel przedmiotu

C1 Ukazanie wszechstronnych walorów badmintona (zdrowotnych i społecznych)jako gry
rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych..
C2 Opanowanie przez studentów podstawowych umiejętności gry w badmintona oraz
zdobycie wiedzy dotyczącej ich kształtowania
C3 Opanowanie umiejętności organizowania i realizowania badmintonowych imprez dla
osób w różnym wieku.

Opis przedmiotu

Przedmiot ma charakter praktyczny, zajęcia realizowane są na hali sportowej AWF ul
Witelona 25 a w wymiarze raz w tygodniu po 1.5 godz.
Studenci poznają podstawowe umiejętności techniczne i interpretację wybranych,
elementarnych zasad i reguł gry.
Do zajęć używany jest sprzęt rekreacyjno-sportowy (rakietki metalowe i grafitowe) oraz
lotki syntetyczne. Zwieńczeniem zajęć jest uczestnictwo w rekreacyjnej imprezie sportowej czynne lub bierne
(pomoc w organizacji zawodów).