czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Kosmetologia

Nazwa przedmiotu

Multimedia w doskonaleniu warsztatu pracy kosmetologa
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty do wyboru - student wybiera dwa przedmioty w semestrze

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PWKOS_15_I_006 - Multimedia w doskonaleniu warsztatu pracy kosmetologa

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Nowak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Nowak, adiunkt

Cel przedmiotu

Zaznajomienie z technologiami cyfrowymi do utrwalania obrazów statycznych i ruchomych. Przygotowanie, wykonywanie i obróbka foto i video jako materiałów multimedialnych do samokształcenia zawodowego i prezentacji naukowych.

Opis przedmiotu

W czasach obecnych  media mają  zdecydowany wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa. Moja propozycja zgłoszenia tematu wynika z własnych doświadczeń i obserwacji co do konieczności prawidłowego i pomocnego wykorzystywania multimediów w zawodzie. Przykładami mogą być Np.: archiwizacja danych pacjenta zarówno fotograficzna jak i filmowa, która  pozwala na zestawienie efektów końcowych do stanu wyjściowego. To czynnik warunkujący motywację poprzez wprowadzanie wizualizacji. Umiejętność i poznanie sztuki filmowania pozwala także na gromadzenie  materiałów szkoleniowych pozyskiwanych na kursach doszkalających, które są w tych zawodach niezbędne. Tworzenie biblioteki własnej wraz z własnym komentarzem,  jest materiałem szkoleniowym najwyższego formatu. Trzeba to poznać aby sprawniej funkcjonować w swoim zawodzie.