czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Estetyka
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty ogólnoakademickie - Moduł I (Moduł I lub II do wyboru)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. R. Dobrowolski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. R. Dobrowolski, adiunkt,
dr hab. T. Michaluk, profesor Uczelni,
dr K. Salamon-Krakowska, adiunkt

Cel przedmiotu

Wykłady mają wprowadzić studentów w podstawowe zagadnienia z zakresu estetyki.

Uzyskana wiedza ma pozwolić im na interpretację zjawisk i zagadnień estetycznych w szerokim kontekście kulturowym.

Uzyskana wiedza pogłębi świadomość estetyczną i rozwinie smak estetyczny.

Opis przedmiotu

Estetyka to dziedzina filozofii, której głównym zadaniem pozostaje refleksja nad pięknem i innymi kategoriami estetycznymi. Teoria estetyczna próbując odpowiedzieć na pytanie o to dlaczego i na jakiej zasadzie coś bardziej lub mniej zadowala nasz smak estetyczny, wskazuje na istotne związki między naszymi ocenami estetycznymi a konkretnymi konktekstami kulturowymi.