czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Praktyka asystencka
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Praktyka

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KFIZ_13_I_S_9 - Wprowadzenie do kosmetologii

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Pisula-Lewandowska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

Praktyka zawodowa jest jednym z ważniejszych elementów kształcenia zawodowego.

Podczas jej trwania studenci powinni samodzielnie i praktycznie wykorzystywać

nabyte wiadomości teoretyczne i praktyczne z różnych dziedzin (kosmetologii,

dermatologii, fizykoterapii, masażu, estetyki, higieny, psychologii, chemii kosmetycznej,

dietetyki). Jej celem jest poszerzenie merytorycznej i praktycznej wiedzy studentów

dotyczącej kosmetologii z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej,

podologii, wellnes, SPA, zabiegów kosmetycznych w uzdrowiskach.

Praktyka powinna przygotować studentów do samodzielnych działań zawodowych

z zakresu kosmetologii: programowania, ustalania celów zabiegów, planowania,

organizacji, realizacji, nadzoru, kontroli i bhp oraz zarządzania gabinetem i oceny

postępów w poszczególnych działach kosmetologii. Kształtuje postawy studentów

w dziedzinach kosmetycznych ukierunkowanych na rozwój poznawczy, emocjonalny

i psychomotoryczny. Uczy umiejętności współpracy ze środowiskiem (dermatologiem,

fizjoterapeutą, dietetykiem) w ramach pracy z klientem.

Po zakończeniu praktyk student powinien umieć:

• zorganizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami bhp,

• przeprowadzać wywiad z klientem,

• rozpoznawać rodzaj cery i włosów oraz dostosować odpowiednie zabiegi,

• wykonywać zabiegi z zakresu kosmetologii zgodnie z wiedzą i umiejętnościami nabytymi w toku zajęć praktycznych na poszczególnych semestrach studiów.

Opis przedmiotu

Celem praktyki wdrożeniowej jest:

1. Zapoznawanie się ze specyfiką i funkcjonowaniem gabinetu kosmetycznego. Zapoznanie z ogólnymi warunkami pracy, regulaminem placówki oraz strukturą zatrudnienia.

2. Zapoznawanie się z rolą i miejscem kosmetologa w planowaniu i dobieraniu zabiegów

oraz współpraca z lekarzem z zakresu dermatologii, dermatologii estetycznej.

3. Zdobywanie doświadczenia poprzez:

• zapoznanie się z dokumentacją w gabinecie kosmetycznym oraz przepisami bhp,

• zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania wywiadu z klientem w gabinecie

kosmetycznym i zdobycie umiejętności dobierania zabiegów do potrzeb klienta

z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań zabiegowych,

• asystowanie przy pracy dyplomowanego kosmetologa w zabiegach kosmetycznych:

– pielęgnacyjnych dłoni,

– manicurze,

– pielęgnacyjnych kończyn dolnych,

– pedicurze.

4. Zapoznanie z ofertą/serwisem dla osób korzystających z usług placówki.