czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Metodologia pracy dyplomowej
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł pracy dyplomowej

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. K. Sobiech, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. K. Sobiech, prof. zw.

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pisania, realizacji pracy dyplomowej, zarówno od

strony merytorycznej jak i technicznej. Celem jest wykształcenie umiejętności odróżniania prac formalnie

poprawnych i merytorycznie istotnych od prac nie spełniających wymogów współczesnej, akademickiej

nauki.

Opis przedmiotu

Podczas zajęć studentom zostanie przedstawione szczegółowa wiedza na temat pisania pracy dyplomowej

(licencjackiej). Zostaną omówione elementy konstytuujące pracę dyplomową. Przedstawione zostaną

różnice pomiędzy pracami badawczymi (empirycznymi), poglądowymi oraz kazualnymi (tzw. case study).

Zostaną scharakteryzowane metodologicznie badania ilościowe i jakościowe. Zostaną omówione warunki

formalne i merytoryczne, które powinny spełniać wykorzystywane w pracy źródła.