czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Ekonomia z elementami zarządzania
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty ogólnoakademickie - Moduł II (Moduł I lub II do wyboru)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. A. Chwałczyńska, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. A. Chwałczyńska, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

  1. Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących ekonomii
  2. Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących kosztów finansowych
  3. Poznanie podstawowych zasad funkcjonowania jednoosobowej działalności gospodarczej w zakresie usług kosmetycznych
  4. Obliczenie kosztów określonego zabiegu kosmetycznego
  5. Poznanie systemu ubezpieczeń społecznych funkcjonujących w Polsce jako niezbędnych w ramach prowdzenia działalności gospodarczej w zakresie usług kosmetycznych
  6. Poznanie systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce

Opis przedmiotu

Podstawowe zagadnienia z ekonomii; zapoznanie studenta z pojęciami dotyczącymi podaży, popytu, PKB, PNB. Koszty działania jednoosobowej działalności gospodarczej w zakresie usług kosmetycznych. Ubezpieczenia pracownicze z uwzględnieniem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych