czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Psychologia ogólna
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty ogólnoakademickie - Moduł II (Moduł I lub II do wyboru)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Bukowska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Bukowska, adiunkt,
dr K. Kajdan, asystent,
dr M. Marks, adiunkt,
dr S. Świtała, asystent

Cel przedmiotu

Umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu wybranych dyspozycji psychicznych, procesów poznawczych oraz społecznych determinant zachowania człowieka, a także przygotowuje do wykorzystania jej w pracy zawodowej oraz w kontaktach interpersonalnych.

Umożliwia poszerzenie kompetencji społecznych, szczególnie w zakresie komunikacji i pracy grupowej.


Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu student pozna wybrane właściwości psychiczne, procesy poznawcze oraz niektóre społeczne determinanty zachowania człowieka. Poszerzy swoje kompetencje społeczne w zakresie komunikacji i pracy grupowej.