czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Tańce latynoamerykańskie
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty do wyboru z aktywności fizycznej (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr B. Siedlecka, starszy wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr B. Siedlecka, starszy wykładowca

Cel przedmiotu


Celem przedmiotu jest opanowanie umiejętności ruchowych i metodycznych w zakresie tańców latynoamerykańskich.

Opis przedmiotu

                    Przedmiot daje sposobność nabycia podstawowych umiejętności tanecznych w zakresie tańców: ccc,samba,jiva, rumby. Zastosowana metodyka nauczania pozwala prześledzić krok po kroku drogę nauczania podstawowych kroków i figur tanecznych w zakresie tańców latynoamerykanskichz zachowaniem wszelkich zasad w zakresie postawy tanecznej, prowadzenia się pary w przestrzeni oraz zasad zachowania na parkiecie. Każde zajęcia składają się z ćwiczeń kształtujących oraz rytmicznych. W części głównej realizowana jest metodyka nauczania nowych kroków i figur indywidualnie w parach i w grupie( formacja ) W części końcowej doskonalimy umiejętności w zakresie tańca parowego.