czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

Kosmetologia

Nazwa przedmiotu

Anatomia
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. R. Jasiński, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. R. Jasiński, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

C1 Zdobycie wiedzy i umiejętności interpretowania podstawowych pojęć z dziedziny prawidłowej budowy anatomicznej ludzkiego ciała.
C2 Zdobycie wiedzy z zakresu ogólnej budowy i czynności wszystkich układów i narządów pod kątem umiejętności wykorzystania jej przy wykonywaniu czynności z zakresu kosmetologii.
C3 Zdobycie umiejętność wyjaśnienia istniejących współzależności funkcjonowania poszczególnych układów i narządów.
C4 Zdobycie umiejętności zastosowanie poznanej wiedzy z zakresu prawidłowej budowy i czynności organizmu człowieka w praktycznej działalności specjalisty kosmetologii.

Opis przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z budową i funkcją ludzkiego ciała, szczególnie w aspekcie biernego i czynnego układu ruchu oraz procesów sterowania tym ruchem w oparciu o podstawowe informacje z układu nerwowego. Przedmiot ma także teoretycznie przygotować słuchaczy do realizowania innych przedmiotów podstawowych. Zajęcia obejmują informacje głównie na temat biernego i czynnego układu ruchu oraz obwodowego układu nerwowego i układu krążenia ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy i informacji wykorzystywanych w pracy kosmetologa. Duży zakres wiedzy obejmują wiadomości na temat budowy układu naczyniowego i nerwowego człowieka odniesieniu do wykonywanych w przyszłości zabiegów z zakresu kosmetologii.