czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Kosmetologia

Nazwa przedmiotu

Sensoryka w kosmetologii
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr A. Migasiewicz, wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr A. Migasiewicz, wykładowca

Cel przedmiotu

Zapoznanie Studenta z właściwościami osmicznymi  preparatów

Opanowanie podstaw wiedzy w zakresie sensoryki ze szczególnym uwzględnieniem zmysłu węchu

Przyswojenie podstaw nomenklatury i budowy związków chemicznych, występujących w kosmetologii w tym szczególnie najważniejszych klas naturalnych i syntetycznych środków zapachowych

Zrozumienie roli czynników zapachowych w przyrodzie i życiu codziennym człowieka

Przyswojenie podstawowych zasad i metod analizy sensorycznej, organoleptycznej oraz badań konsumenckich

Opis przedmiotu

Studenci będą zdobywać umiejętności teoretyczne dotyczące substancji zapachowych.

Przewidziane są  również ćwiczenia teoretyczne, podczas których Studenci będą tworzyć własne mieszanki zapachowe.