czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Suplementacja diety w kosmetologii
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PFIZ_12_I_S_09 - Biochemia,
PWOTIR_14_I_S_012 - Dietetyka

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. K. Sobiech, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. K. Sobiech, prof. zw.

Cel przedmiotu

C1. Poznanie definicji suplementu, rodzajów suplementów oraz zależności miedzy zrównoważoną dietą a suplementacją.C2. Przedstawienie  postaci suplementów, dróg suplementacji i przeznaczenia suplementów ze szczególnym uwzględnieniem suplementacji w kosmetologii i chorobach skóry.

Opis przedmiotu

Miejsce suplementacji w żywieniu człowieka. Definicja suplementu, podstawy prawne suplementacji. Zależność między zrównoważoną dietą a suplementacją. Podział suplementów ze względu na skład i przeznaczenie. Żywność o niskiej wartości odżywczej - straty składników odżywczych na wszystkich etapach produkcji żywności. Żywność wzbogacona - fortyfikacja żywności, wyrównywanie strat. Przedstawienie  postaci suplementów, dróg suplementacji  i przeznaczenia suplementów ze szczególnym uwzględnieniem suplementacji w kosmetologii i chorobach skóry. Suplementy jako efektory reakcji enzymatycznych. Nieenzymatyczna obrona przed WRT a suplementy witaminowe, biotiolowe. Przegląd najważniejszych dla zdrowia suplementów - suplementy w kosmetologii.