czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Zagadnienia prawne w kosmetologii
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KOS_16_II_005 - Kreowanie wizerunku firmy,
PFIZ_12_II_S_24 - Zarządzanie i marketing

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. A. Chwałczyńska, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. A. Chwałczyńska, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta kierunku Kosmetologia z podstawowymi aspektami prawa cywilnego w zakresie informacji ogólnych i umów cywilnoprawnych. Wprowadzenie studentów w pojęcie spółek prawa handlowego jako alternatywnych form dla jednoosobowej działalności gospodarczej. wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu prawa pracy. Poznanie aspektów prawnych związanych z ochroną własności intelektualnej


Opis przedmiotu

Podstawowe pojęcia prawa: systemy pra­wa, podmioty prawa, wykładnia prawna. Prawo cywilne: umowy cywilnoprawne. Prawo pracy – nawiązanie i ustanie stosunku pracy, uprawnienia i obowiązki pracodawcy i pracownika.Spółki prawa handlowego: spółki kapitałowe i spółki osobowe - porównanie z działalnością gospodarczą oraz statusem pracownika  . Odpowiedzialność cywilna i zawodowa kosmetologów. Eksperyment naukowy i medyczny w świetle prawa. Prawo wynalazcze i prawo autorskie w praktyce kosmetologicznej. Ochrona własności intelektualnej.