piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Kulturowe i psychosomatyczne aspekty kosmetologii
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KOS_15_I_013 - Estetyka,
PKOS_12_I_S_03 - Historia filozofii,
KTIR_12_I_S_08 - Socjologia

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. R. Dobrowolski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. R. Dobrowolski, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyjaśnienie tych mechanizmów psychologicznych i kulturowych, które przyczyniają się do zmiany wyglądu i ogólnej kondycji ludzkiej skóry.

Opis przedmiotu

Przedmiot opisuje i wyjaśnia poza przyrodnicze determinanty kosmetologii. Ukazuje on zależności między aksjologią kosmetologii a wpływami kulturowymi, koncentrując się głównie na takich wartościach jak: piękno, zdrowie, dobrostan. Ponadto - odsłania zasadniczą rolę ludzkiej skóry w procesie rozwoju psychicznej tożsamości i podstawowych relacji ze światem zewnętrznym oraz jej znaczenie w relacjach interpersonalnych.