czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Kosmetologia

Nazwa przedmiotu

Seminarium pracy dyplomowej
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł pracy magisterskiej

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KOS_16_II_001 - Analiza i interpretacja artykułów naukowych,
DOK_WF_14_S_005 - Metodologia badań naukowych,
PFIZ_14_II_S_001 - Podstawy informatyki i statystyki medycznej

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. K. Kassolik, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. K. Kassolik, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej. 

Opis przedmiotu

Na zajęciach student zostanie zapoznany z podstawowymi zasadami pisania pracy magisterskiej, a w tym: schematem pracy, wyznaczaniem celu pracy, stawiania hipotez badawczych, konstruowania wniosków z uzyskanych wyników badań i przeprowadzenia dyskusji.