czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Stylizacja ubioru
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr I. Krysiak-Zielonka, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

Nabycie umiejętności kreowania wyglądu zewnętrznego za pomocą środków plastycznych.

Opis przedmiotu

Wizerunek jest narzędziem do osiągania celów. Tę tezę zamierzam udowodnić realizując program przedmiotu- Stylizacja ubioru. Wizerunek to świadomość własnej osoby w umysłach innych.  Składowymi wizerunku jest wygląd fizyczny, sposób ubierania się, zachowanie, mowa ciała, doświadczenie, pozycja społeczna. Proces kreowania własnej osoby to wdrożenie w życie projektu, który zawiera w sobie realne zmiany poszczególnych składowych wizerunku. W ramach przedmiotu student nauczy się kreować wizerunek własny i innych.