czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Ekonomia w usługach kosmetycznych
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. A. Chwałczyńska, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. A. Chwałczyńska, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

  1. Ekonomia jako element zarządzania firmą 
  2. Finansowanie usług kosmetycznych
  3. Metody obniżki kosztów i zastosowanie ich w jednoosobowej działalności gospodarczej
  4. Rodzaje kosztów, podział w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności
  5. Kosztorys usług kosmetycznych - cennik

Opis przedmiotu

Ekonomia jako podstawowy element zarządzania strategicznego. Rodzaje finansowanie usług kosmetycznych. Reengeniering, benchmarking, analiza wartości, outsourcing jako metody obniżania kosztów w jednoosobowej działalności gospodarczej. Opodatkowanie usług kosmetycznych - karta podatkowa, ryczałt, podatek liniowy czy "mała rachunkowość". Rodzaje kosztów ponoszonych w ramach usług kosmetycznych. Wycena usług kosmetycznych na bazie własnej działalności - tworzenie cennika