czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

II stopnia

Profil

Nieokreślony

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Świadomość ciała
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Salamon-Krakowska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Boroń-Krupińska, adiunkt,
dr hab. R. Dobrowolski, adiunkt,
dr A. Konieczna-Gorysz, adiunkt,
dr K. Salamon-Krakowska, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Rozwijanie zainteresowań zawodowych, śledzenie nowych metod  holistycznego aspektu  pracy kosmetologa.

2. Zajęcia mają wprowadzić studentów w podstawowe zagadnienia z zakresu świadomości ciała.

3. Zdobyte umiejętności pogłębią samoświadomość somaestetyczną.

4. Celem przedmiotu jest rozwijanie pożądanych cech osobowości, niezbędnych do prowadzenia kompleksowego postępowania  w pracy kosmetologa, uwzględniającego metody podnoszenia świadomości ciała. 

5. Uzyskana wiedza pozwoli na interpretację fenomenów somatycznych w kontekście psychospołecznym.

Opis przedmiotu

Uczestnicy poznają holistyczny model człowieka umożliwiający pracę nad przywracaniem harmonii ciała i umysłu koniecznej dla prawidłowego rozwoju psychicznego i zachowania zdrowia. Zajęcia realizowane są w oparciu o metody warsztatowe z wykorzystaniem autodiagnozy, studenci w ramach zajęć nabywają umiejętności pracy z ciałem na bazie własnego doświadczenia.

Przedmiot pozwoli wzbogacić profesjonalny warsztat pracy kosmetologa poprzez pogłębianie zagadnień dotyczących m.in.: teorii i rozwoju metod i koncepcji pracy z ciałem, diagnostyki somatycznego podłoża problemów emocjonalnych, form interwencji terapeutycznych i zastosowania teorii w praktyce, wymogów etycznych stosowania metod pracy z ciałem.