czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Podstawy antropometrii w badaniach naukowych
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr Z. Lewandowski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr Z. Lewandowski, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy związanej ze zróżnicowaniem naszego gatunku, sposobu opisu i klasyfikacji cech morfologicznych, zapoznanie się studentów z wybranymi punktami antropometrycznymi, wskaźnikami oraz przyrządami antropometrycznymi wraz ze sposobem ich użycia. Poznanie podstawowych pojęć i zagadnień związanych z antropometrią i jej zastosowaniem w nauce.

Opis przedmiotu

Prowadzony przedmiot ma wprowadzić studentów w zagadnienia związane ze sposobami opisu i klasyfikacji cech morfologicznych człowieka oraz wykorzystaniem antropometrii w badaniach naukowych.