czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Praktyka kierunkowa
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

-----

Status przedmiotu

Praktyka

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Pisula-Lewandowska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

Celem praktyki jest doskonalenie wykonywania zabiegów kosmetycznych, nabranie biegłości w obsłudze aparatury zabiegowej, ćwiczenie umiejętności kontaktowania się z pacjentem/klientem, umiejętność doboru odpowiedniej aparatury do określonego zabiegu kosmetycznego oraz umiejętność obsługi aparatury wielofunkcyjnej i diagnostycznej.

Opis przedmiotu

Praktyka zawodowa jest jednym z ważniejszych elementów kształcenia zawodowego. Podczas jej trwania studenci powinni samodzielnie i praktycznie wykorzystywać nabyte wiadomości teoretyczne i praktyczne z różnych dziedzin (kosmetologii, dermatologii, fizykoterapii, masażu, estetyki, higieny, psychologii, chemii kosmetycznej, dietetyki). Jej celem jest poszerzenie merytorycznej i praktycznej wiedzy studentów dotyczącej kosmetologii  z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej, podologii, Welles, SPA, zabiegów kosmetycznych w uzdrowiskach. 

Praktyka powinna doskonalić umiejętności studentów do samodzielnych działań zawodowych z zakresu kosmetologii: programowania, ustalenia celów zabiegów, planowania, organizacji, realizacji, nadzoru, kontroli i BHP oraz zarządzania gabinetem i oceny postępów w poszczególnych działach kosmetologii. Kształtować postawy studentów w dziedzinach kosmetycznych ukierunkowanych na rozwój poznawczy, emocjonalny i psychomotoryczny. Uczyć umiejętności współpracy ze środowiskiem (lekarzem dermatologiem, fizjoterapeutą, dietetykiem) w ramach pracy z klientem/pacjentem.

Po zakończeniu praktyk student powinien umieć:

  • Zorganizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami BHP
  • Przeprowadzać wywiad z klientem
  • Rozpoznawać rodzaj cery i włosów oraz dostosować odpowiednie zabiegi
  • Wykonywać zabiegi z zakresu kosmetyki upiększającej
  • Wykonywać zabiegi z zakresu kosmetologii zachowawczej
  • Wykonywać zabiegi z zakresu kosmetologii leczniczej.