czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Podstawy podologii
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PTZ_12_I_S_01 - Anatomia,
KKOS_12_I_S_04 - Dermatologia,
KTIR_13_S_I_16 - Fizjologia człowieka,
KFIZ_12_I_S_15 - Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu: ortopedia

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Ciszek, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Ciszek, adiunkt

Cel przedmiotu

Przygotowanie teoretyczne do ścieżki specjalistycznej : Podstawy podologii w praktyce .

Zapoznanie z występującymi problemami , defektami oraz chorobami kończyn dolnych ze szczególnym uwzględnieniem stóp.


Opis przedmiotu

Podologia jako nauka . Rys historyczny. Podstawowe pojęcia w podologii . Choroby i defekty w obrębie kończyny dolnej (wrodzone , nabyte ) . Choroby i defekty skóry i jej przydatków w obrębie stóp. Warsztat pracy kosmetologa . Bhp i sterylizacja w gabinecie podologicznym . Nowoczesne techniki w podologii . Ortonyksja .