czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Alergologia w kosmetologii
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr n. med. W. Kucharski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr n. med. W. Kucharski, adiunkt

Cel przedmiotu

Zapoznanie z pojęciami opisującymi alergologię oraz podstawami immunologicznych chorób alergologicznych, rodzajami alergenów kontaktowych i reakcją jakie wywołują. Zaznajomienie z podstawami zjawisk nadwrażliwości alergicznej oraz zależności pomiędzy licznymi alergenami kontaktowymi zawartymi w kosmetykach na rozwój i przebieg chorób alergicznych oraz z symptomatologią chorób alergicznych Zaprezentowanie metod diagnozy chorób alergicznych.

Opis przedmiotu

W trakcie wykładów studenci są zaznajamiani z immunologicznymi podstawami nadwrażliwości, patofizjologią, objawami i przebiegiem chorób alergicznych wywołanych czynnikami zawartymi w kosmetykach W trakcie ćwiczeń studenci poznają symptomatologię alergii na surowce kosmetyczne oraz ich współdziałanie z innymi czynnikami wywołującymi alergię.