czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Podstawy treningu zdrowotnego
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

-----

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe - Moduł I (Moduł I lub II do wyboru z przedmiotów podstawowych)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Kałwa, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Gumienna, asystent,
dr M. Kałwa, adiunkt,
dr W. Machowska-Krupa, asystent

Cel przedmiotu

  1. Zapoznanie studenta z podstawowymi celami treningu zdrowotnego. Poznanie podobieństw i różnic treningu zdrowotnego i innych dziedzin kultury fizycznej oraz wynikającej z nich metodyki ćwiczeń. 
  2. Nauka zaplanowania i przeprowadzenia jednostki treningu zdrowotnego do wybranego tematu skierowanego na poprawę wybranych parametrów zdrowia.
  3. Nauka wyznaczania i realizowania celów w treningu zdrowotnym poprzez wybrane formy aktywności ruchowej. Umiejętność aplikacji metodyki ćwiczeń pochodzących z innych dziedzin KF do praktyki  treningu zdrowotnego.Opis przedmiotu

Przedmiot „Podstawy treningu zdrowotnego” przygotowuje studenta do realizowania zaplanowanej i systematycznej aktywności z osobami dorosłymi w ramach zajęć indywidualnych i grupowych. Wskazuje na podobieństwa treningu zdrowotnego do innych dziedzin kultury fizycznej oraz na różnice wynikające z celowości działania i charakteru obciążeń. Dobrana tematyka uwzględnia priorytety form ruchu dla zdrowia, uniwersalność ich stosowania i kompleksowe oddziaływanie na pacjenta. Szczególnie podkreśla się bezpieczeństwo, zachowania zdrowotne i estetykę ruchu.