czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Zdrowe starzenie
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. A. Chwałczyńska, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. A. Chwałczyńska, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu


  • Przekazanie wiedzy na temat współczesnych teorii procesu starzenia.
  • Zapoznanie z etapami przebiegu procesu starzenia i czynnikami, które mają wpływ na regulację długości życia.
  • Powięź-Układ powięziowy w procesie starzenia,  Zastosowanie technik powięziowych w kosmetologii
  •  Zastosowanie terapii Cranio Sacralnej w kosmetologii (+ somato emotional relese) 
  • Facial Fitness a proces starzenia
  • techniki relaksacyjne wykorzystywanie w kosmetologii
  • Postępowanie z bliznami a proces starzenia


Opis przedmiotu


Pojęcia starzenia się, podstawowe teorie procesu starzenia; ontogenaza, telomerowa teoria starzenia, starzenie na poziomie narządowym i osobniczym, czynniki przyspieszające i hamujące proces starzenia organizmu, wczesne starzenie (progeria), starzenie na poziomie populacyjnym, przyczyny i skutki starzenia się społeczeństw

Podstawy naukowe powięzi (anatomia,  biomechanika), Rozciąganie a powięź, joga a powięź, fitness powięziowy, facial fitness; Układ powięziowy w procesie starzenia; 6.  Zastosowanie technik powięziowych w kosmetologii; Zastosowanie terapii Cranio Sacralnej w kosmetologii (+ somato emotional relese), Postępowanie z bliznami; zastosowanie technik relaksacyjnych