piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Podstawy informatyki i statystyki medycznej
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. inż. M. Kołodziej, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. inż. M. Kołodziej, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Umożliwienie zdobycia wiedzy z podstaw informatyki i statystyki w zakresie niezbędnym do organizacji, prezentacji i analizy wyników badań realizowanych w związku z pracą dyplomową;

2. Nabycie umiejętności doboru podstawowych metod statystycznych niezbędnych do wykonanie opisu, analizy i oceny badanego zjawiska;

3. Kształtowanie umiejętności poprawnej interpretacji wyników opracowań statystycznych prac z zakresu nauk biomedycznych.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów oraz ćwiczeń w pracowni komputerowej, przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego EXCEL i programu STATISTICA. W ramach przedmiotu student pozna: podstawowe pojęcia statystyczne oraz metody opisu i wnioskowania statystycznego, przydatne funkcje programów, które ułatwiają organizację danych i prezentowanie wyników badań. Zdobędzie umiejętność  wykonywania analiz statystycznych w stopniu niezbędnym przy redagowaniu pracy dyplomowej oraz poprawnego interpretowania wyników publikowanych w literaturze naukowej.