czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Problemy społeczno - kulturowe współczesnego świata
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. K. Pezdek, profesor Uczelni

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. R. Dobrowolski, adiunkt,
dr hab. T. Michaluk, profesor Uczelni,
dr hab. K. Pezdek, profesor Uczelni,
dr K. Salamon-Krakowska, adiunkt

Cel przedmiotu

Wykłady mają na celu:

  1. zapoznanie słuchaczy z wybranymi współczesnymi problememi politycznymi, ekonomicznymi, demograficznymi, religijnymi dyskutowanymi w obrębie  cywilizacji zachodniej, 
  2. określenie relacji, zależności i wzajemnych oddziaływań pomiędzy współczesnymi cywilizacjami,
  3. określenie skutków ścierania się różnych cywilizacji na tle lokalnym oraz globalnym. 

Opis przedmiotu

Na wykładach zostaną przedstawione wybrane współczesne problemy polityczne, ekonomiczne, demograficzne, religijne cywilizacji zachodniej. Szczególnie ważne i interesujące zagadnienia będą na bieżąco wyjaśniane oraz poddawane dyskusji. Konsekwencje owych rozważań studenci za każdym razem będą starali się odnieść do sytuacji jednostki oraz społeczeństwa, także w kontekście estetyki ciała. Zdobytą podczas wykładów wiedzę oraz umiejętności studenci wykorzystają w przygotowaniu i przedstawieniu prezentacji multimedialnej.