wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: KOS_16_II_S/N

Kierunek: Kosmetologia

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4
w ćw praca
własna
studenta /
doktoranta
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
I Przedmioty podstawowe
1.  Analiza i interpretacja artykułów naukowych
(KOS_16_II_001)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
2.  Anti - Aging w teorii i praktyce
(KOS_16_II_002)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
3.  Bioetyka
(KOS_16_II_028)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
4.  Kulturowe i psychosomatyczne aspekty kosmetologii
(KOS_16_II_037)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
5.  Psychospołeczne uwarunkowania pracy z klientem
(KOS_16_II_018)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
6.  Prozdrowotny styl życia
(KOS_16_II_019)
15.0 30.0 30 15.0
30.0
3.0
7.  Problemy społeczno - kulturowe współczesnego świata
(KOS_16_II_003)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
8.  Język obcy B2+ - do wyboru
(KOS_16_II_J001)
0 60.0 20 0
0
30.0
30.0
2.0
2.0
9.  Podstawy antropometrii w badaniach naukowych
(KOS_16_II_020)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
10.  Podstawy informatyki i statystyki medycznej
(KOS_16_II_004)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
11.  Kreowanie wizerunku firmy
(KOS_16_II_005)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
12.  Zagadnienia prawne w kosmetologii
(KOS_16_II_038)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
13.  Świadomość ciała
(KOS_16_II_030)
15.0 30.0 30 15.0
30.0
3.0
14.  Zdrowe starzenie
(KOS_16_II_006)
15.0 30.0 30 15.0
30.0
3.0
II Przedmioty kierunkowe.
1.  Suplementacja diety w kosmetologii
(KOS_16_II_039)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
2.  Sensoryka w kosmetologii
(KOS_16_II_040)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
3.  Psychodermatologia w kosmetologii
(KOS_16_II_042)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
4.  Dermatologia kliniczna
(KOS_16_II_033)
15.0 30.0 30 15.0
15.0
2.0
0
15.0
1.0
5.  Biologia starzenia
(KOS_16_II_044)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
6.  Ekonomia w usługach kosmetycznych
(KOS_16_II_031)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
7.  Alergologia w kosmetologii
(KOS_16_II_008)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
8.  Podstawy podologii
(KOS_16_II_009)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
9.  Trychologia
(KOS_16_II_010)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
10.  Podstawy makijażu skóry zmienionej chorobowo
(KOS_16_II_011)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
11.  Podstawy odnowy psychosomatycznej z elementami wellness
(KOS_16_II_012)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
12.  Wykorzystywanie nowoczesnej aparatury w kosmetologii
(KOS_16_II_021)
0 60.0 40 0
30.0
2.0
0
30.0
2.0
13.  Surowce aktywne i surowce pomocnicze w kosmetologii
(KOS_16_II_022)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
14.  Wpływ zaburzeń endokrynologicznych na skórę
(KOS_16_II_023)
15.0 0.0 10 15.0
0.0
1.0
15.  Mikroorganizmy w kosmetologii
(KOS_16_II_024)
15.0 30.0 30 15.0
30.0
3.0
16.  Psychodietetyka
(KOS_16_II_013)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
17.  Mikroflora człowieka
(KOS_16_II_026)
45.0 0 30 45.0
0
3.0
18.  Stylizacja ubioru
(KOS_16_II_034)
15.0 30.0 30 15.0
30.0
3.0
19.  Marketing produktu kosmetycznego
(KOS_16_II_035)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
III Przedmioty podstawowe - Moduł I (Moduł I lub II do wyboru z przedmiotów podstawowych)
1.  Podstawy treningu zdrowotnego
(KOS_16_II_007)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
2.  Związki biologiczne aktywne w pożywieniu
(KOS_16_II_029)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
IV Przedmioty podstawowe - Moduł II (Moduł I lub II do wyboru z przedmiotów podstawowych)
1.  Rekreacyjne formy aktywności fizycznej
(KOS_16_II_047)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
2.  Substancje pochodzenia naturalnego w pożywieniu
(KOS_16_II_048)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
V Przedmioty kierunkowe - Moduł III (Moduł III lub IV do wyboru z przedmiotów kierunkowych)
1.  Toksykologia kosmetyku
(KOS_16_II_032)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
2.  Zmiany przednowotworowe i nowotwory skóry
(KOS_16_II_043)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
3.  Makijaż ślubny i fotograficzny
(KOS_16_II_045)
0 45.0 30 0
45.0
3.0
4.  Medycyna estetyczna z elmentami chirurgii plastycznej
(KOS_16_II_025)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
VI Przedmioty kierunkowe - Moduł IV (Moduł III lub IV do wyboru z przedmiotów kierunkowych)
1.  Konserwanty i barwniki w preparatach kosmetycznych
(KOS_16_II_049)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
2.  Patomorfologia zmian nowotworowych
(KOS_16_II_050)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
3.  Makijaż atrystyczny
(KOS_16_II_051)
0 45.0 30 0
45.0
3.0
4.  Elementy chirurgii plastycznej i estetycznej
(KOS_16_II_052)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
VII Moduł pracy magisterskiej
1.  Metodologia badań naukowych
(KOS_16_II_014)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
2.  Seminarium magisterskie
(KOS_16_II_027)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
3.  Seminarium pracy dyplomowej
(KOS_16_II_036)
0 0.0 150 0
0.0
2.0
0
0.0
4.0
4.  Seminarium pracy dyplomowej + obrona pracy dyplomowej
(KOS_16_II_046)
0 0.0 100 0
0.0
4.0
VIII Przedmioty do wyboru: Ścieżki specjalizacyjne - wybór jednej ścieżki z puli proponowanych w ramach przedmiotów do wyboru, która będzie realizowana od semestru 2 do 4
1.  Podologia
(KOS_16_II_053)
0 120.0 140 0
40.0
3.0
0
40.0
3.0
0
40.0
3.0
2.  Wizaż
(KOS_16_II_054)
0 120.0 105 0
40.0
3.0
0
40.0
3.0
0
40.0
3.0
3.  Odnowa psychosomatyczna z elementami wellness
(KOS_16_II_055)
0 120.0 105 0
40.0
3.0
0
40.0
3.0
0
40.0
3.0
4.  Trychologia
(KOS_16_II_056)
0 120.0 105 0
40.0
3.0
0
40.0
3.0
0
40.0
3.0
IX Praktyka
1.  Praktyka kierunkowa
(KOS_16_II_015)
0 500.0 100 0
150.0
7.0
0
150.0
7.0
0
100.0
5.0
0
100.0
5.0
2.  Praktyka specjalizacyjna - do wyboru (zgodna z wybraną ścieżką specjalizacyjną)
(KOS_16_II_016)
0 100.0 25 0
50.0
2.0
0
50.0
3.0