środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: TIR_18_I_N

Kierunek: Turystyka i Rekreacja

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok 3 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6
w ćw praca
własna
studenta /
doktoranta
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
I Moduł: Przedmiot do wyboru 1 kierunkowy (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)
1.  Przedmiot do wyboru 1 kierunkowy
(XPWTIR_16_I_001)
30.0 60.0 0 6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
2.0
II Moduł: Przedmiot do wyboru 2 kierunkowy (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)
1.  Przedmiot do wyboru 2 kierunkowy
(XPWTIR_16_I_002)
18.0 36.0 0 6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
2.0
III Moduł: Przedmiot do wyboru ogólny (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)
1.  Przedmiot do wyboru ogólny
(XPWTIR_16_I_003)
30.0 60.0 0 6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
2.0
6.0
12.0
2.0
IV Moduł : Przedmioty do wyboru
1.  Zimowe formy rekreacji i turystyki (obóz zimowy)
(KTIR_13_S_I_37)
6.0 30.0 0 6.0
30.0
4.0
2.  Organizacja działalności rekreacyjnej i turystycznej w ośrodkach wypoczynku letniego (obóz letni)
(KTIR_12_I_S_30)
6.0 56.0 0 6.0
56.0
4.0
3.  Wychowanie fizyczne
(KTIR_13_S_I_02)
0 36.0 0 0
9.0
1.0
0
9.0
1.0
0
9.0
1.0
0
9.0
1.0
V Specjalizacja instruktorska - Instruktor Rekreacji AWF Wrocław (osoby, które nie zakwalifikowały się w sem. 2-na zajęcia Instr.Sportu obowiązkowo realizują Specjalizację - Instruktor Rekreacji AWF)
1.  Specjalizacja Instruktor rekreacji AWF W-w
(XSpIRTIR_17_I_001)
0 90.0 0 0
45.0
3.0
0
45.0
3.0
VI Moduł 1: Przedmioty podstawowe
1.  Podstawy ekonomii
(KTIR_13_S_I_01)
9.0 9.0 0 9.0
9.0
3.0
2.  Pływanie
(KTIR_13_S_I_05)
9.0 18.0 0 9.0
18.0
3.0
3.  Socjologia
(KTIR_13_S_I_08)
6.0 12.0 0 6.0
12.0
2.0
4.  Język oddziaływań perswazyjnych
(TIR_15_I_001)
6.0 12.0 0 6.0
12.0
3.0
5.  Filozofia z elementami etyki
(KTIR_13_S_I_10)
18.0 0 0 18.0
0
4.0
6.  Współczesne trendy w żywieniu
(KTIR_13_S_I_14)
6.0 12.0 0 6.0
12.0
4.0
7.  Fizjologia człowieka
(KTIR_13_S_I_16)
12.0 12.0 35 12.0
12.0
5.0
8.  Kultura słowa
(KTIR_13_S_I_20)
12.0 13.0 0 12.0
13.0
4.0
9.  Podstawy psychologii
(KTIR_13_S_I_23)
6.0 12.0 70 6.0
12.0
2.0
10.  Technologie informacyjne i ochrona własności intelektualnej
(KTIR_13_S_I_25)
12.0 9.0 0 12.0
9.0
2.0
VII Moduł 2: Przedmioty kierunkowe
1.  Historia kultury
(KTIR_13_S_I_03)
13.0 8.0 0 13.0
8.0
4.0
2.  Pedagogika czasu wolnego
(KTIR_13_S_I_04)
9.0 12.0 0 9.0
12.0
4.0
3.  Podstawy rekreacji
(KTIR_13_S_I_06)
18.0 6.0 0 18.0
6.0
4.0
4.  Podstawy turystyki
(KTIR_13_S_I_07)
18.0 9.0 0 18.0
9.0
4.0
5.  Bezpieczeństwo w turystyce i rekreacji
(KTIR_13_S_I_09)
9.0 6.0 0 9.0
6.0
2.0
6.  Geografia turystyczna
(KTIR_13_S_I_11)
18.0 9.0 0 18.0
9.0
5.0
7.  Programowanie i metodyka rekreacji
(TIR_15_I_002)
18.0 12.0 0 18.0
12.0
5.0
8.  Ekonomika turystyki i rekreacji
(KTIR_13_S_I_15)
12.0 12.0 0 12.0
12.0
4.0
9.  Organizacja ruchu turystycznego
(KTIR_13_S_I_17)
16.0 15.0 0 16.0
15.0
3.0
10.  Zarządzanie w turystyce i rekreacji
(KTIR_13_S_I_18)
24.0 21.0 0 12.0
12.0
4.0
12.0
9.0
2.0
11.  Obsługa ruchu turystycznego
(KTIR_13_S_I_21)
12.0 9.0 0 12.0
9.0
2.0
12.  Zagospodarowanie rekreacyjne
(KTIR_13_S_I_24)
12.0 6.0 0 12.0
6.0
2.0
13.  Ekologia i ochrona środowiska
(KTIR_13_S_I_26)
18.0 9.0 0 18.0
9.0
5.0
14.  Prawo w turystyce i rekreacji
(KTIR_13_S_I_27)
18.0 0.0 0 18.0
0.0
4.0
15.  Krajoznawstwo
(KTIR_13_S_I_31)
12.0 8.0 0 12.0
8.0
2.0
16.  Propedeutyka promocji zdrowia
(KTIR_13_S_I_32)
18.0 6.0 0 18.0
6.0
2.0
17.  Historia architektury i sztuki
(KTIR_13_S_I_35)
12.0 6.0 0 12.0
6.0
2.0
18.  Funkcje turystyczne obszarów - pilotaż i przewodnictwo
(KTIR_13_S_I_33)
3.0 28.0 0 3.0
28.0
3.0
19.  Socjomotoryka
(TIR_17_I_001)
18.0 0.0 0 18.0
0.0
2.0
VIII Moduł praktyk
1.  Praktyki asystencko - turystyczno - rekreacyjne nr 1
(TIR_15_I_003)
0 150.0 0 0
150.0
5.0
2.  Praktyki asystencko - turystyczno - rekreacyjne nr 2
(TIR_15_I_004)
0 150.0 0 0
150.0
8.0
IX Moduł: Językowy (student wybiera jeden język nowożytny)
1.  Język obcy
(TIR_15_I_J001)
0 240.0 130 0
0
30.0
30.0
2.0
2.0
0
0
30.0
30.0
2.0
2.0
0
0
30.0
30.0
2.0
2.0
0
0
30.0
30.0
4.0
4.0
X Moduł pracy dyplomowej
1.  Metodologia pracy dyplomowej
(TIR_16_I_001)
9.0 0 0 9.0
0
2.0
2.  Seminarium pracy dyplomowej + ocena pracy dyplomowej
(TIR_15_I_007)
0 0.0 0 0
0.0
4.0
3.  Egzamin dyplomowy
(XWF_15_I_001)
0 0.0 0 0
0.0
10.0
4.  Seminarium pracy dyplomowej
(TIR_15_I_006)
0 0.0 0 0
0.0
2.0