piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Dziedzictwo przyrodnicze Polski a turystyka

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł: Przedmiot do wyboru ogólny (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. K. Widawski, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. K. Widawski, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

1, Kształtowanie wiedzy w zakresie dziedzictwa przyrodniczego Polski i jej znaczenia dla rozwoju turystyki.
2. Kształtowanie umiejętności interpretacji dziedzictwa przyrodniczego w turystyce z wykorzystaniem różnych
technik.

Opis przedmiotu

Zakres przedmiotu obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z dziedzictwem przyrodniczym Polski oraz możliwościami jego wykorzystania w zrównoważonym rozwoju turystyki. Ponadto podczas zajęć studenci mają możliwość nabycia podstawowych umiejętności interpretacji dziedzictwa przyrodniczego, istotnych w pracy pilota, przewodnika turystycznego i interpretatora dziedzictwa.