piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Minitenis
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł: Przedmiot do wyboru 2 kierunkowy (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Lewandowski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Lewandowski, adiunkt,
dr M. Nowak, adiunkt

Cel przedmiotu

- C1 umożliwienie zdobycia wiedzy metodycznej w zakresie wykorzystania uproszczonych form ruchowych w początkowych etapach nauczania gry w tenisa,

- C2 umożliwienie nabywania umiejętności technicznych w zakresie uproszczonych form ruchowych, stanowiących warunek samodzielnego i aktywnego uczestniczenia w ćwiczeniach  tenisowych,

- C3 umożliwienie nabywania kompetencji społecznych instruktora, animatora tenisa niezbędnych do efektywnego propagowania dyscypliny tenis w formach rekreacyjnych z głównym akcentem na szkolenie dzieci i młodzieży.

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu student pozna uproszczone techniki tenisowe, nabycie których pozwala współzawodniczyć już na samym początku nauki gry w tenisa. Uproszczone formy ruchu możliwe do opanowania przez studenta w krótkim czasie pozwolą mu na aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach, co znacznie przyczyni się do podniesienia atrakcyjności i  efektywności procesu nauczania. Łatwość przyswajania umiejętności technicznych, a także samej gry  będzie miała wpływ na zwiększenie zakresu oddziaływania animatorów tenisa ze szczególnym uwzględnieniem propagowania tej dyscypliny rekreacji wśród dzieci i młodzieży.