piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Pływanie zdrowotne
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł: Przedmiot do wyboru 2 kierunkowy (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra pływania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Jaszczak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Chrobot, adiunkt,
dr M. Jaszczak, adiunkt,
dr A. Klarowicz, adiunkt,
dr A. Kwaśna, adiunkt,
dr hab. M. Rejman, profesor Uczelni,
dr S. Szczepan, adiunkt

Cel przedmiotu


Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności dotyczących organizacji i realizacji zajęć z pływania zdrowotnego dla osób w różnym wieku.

Opis przedmiotu


W ramach przedmiotu student pozna:

  • zalety podejmowania aktywności ruchowej w wodzie w postaci pływania zdrowotnego,
  • zasady przygotowania, realizowania i kontroli tej formy rekreacji.