piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Aerobik klasyczny
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł: Przedmiot do wyboru 1 kierunkowy (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Tomaszewska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Sikora, adiunkt,
dr A. Tomaszewska, adiunkt

Cel przedmiotu

C-1 umożliwienie zdobycia wiedzy w zakresie ćwiczeń wzmacniających i rozciągających przy muzyce wykorzystywanych

w zajęciach szkolnych i treningu 

C-2 praktyczne przygotowanie do przeprowadzenia ćwiczeń wzmacniających

C-3 umożliwienie nabywania umiejętności ruchowych w zakresie kroków bazowych wykorzystywanych w rozgrzewce i ćwiczeń wzmacniających

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu student pozna

- kroki bazowe stosowane w aerobiku

- pozycje wyjściowe do ćwiczeń wzmacniających

- pozycje wyjściowe do ćwiczeń rozciągających

- grupy mięśniowe biorące udział w określonych ćwiczeniach


Umiejętności

- przygotowania ćwiczeń na różne grupy mięśni

- przygotowania ćwiczeń rozciągających różne grupy mięśni