piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

..............................

Nazwa przedmiotu

Gry i zabawy terenowe
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł: Przedmiot do wyboru 1 kierunkowy (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Wychowania Fizycznego

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Krzak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Krzak, adiunkt,
dr A. Malska-Śmiałowska, adiunkt,
dr W. Starościak, adiunkt

Cel przedmiotu

C1-Przygotowanie studentów do specyfiki prowadzenia zajęć ruchowych w terenie (park, las, teren
przyszkolny) na przykładzie zabaw i gier terenowych dla wybranej grupy wiekowej.
C2-Uczenie poszanowania środowiska naturalnego, jak również krytycznego i odpowiedzialnego podejścia
do przyrody w trakcie zajęć opartych o zabawy i gry terenowe.

C3-Przygotowanie studentów do projektowania i prowadzenia zabaw lub gier terenowych uwzględniając
warunki bezpieczeństwa.

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu student poznaje specyfikę organizacji zajęć ruchowych, odbywających się w terenie,
z osobami w różnym wieku (dzieci,młodzież ,osoby dorosłe). Poznaje zabawy i gry terenowe, które można
organizować na podwórkach,w lesie, na łące oraz terenie przyszkolnym. Aktywnie uczestnicząc w zabawach
i grach terenowych student uczy się doboru oraz modyfikowania zabaw i gier w zależności od grupy
wiekowej,terenu czy sprawności uczestników zajęć ze szczególnym uwzględnieniem warunków
bezpieczeństwa.Student zapoznaje się z walorami stosowania zabaw i gier terenowych.