piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Historia architektury i sztuki
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 2: Przedmioty kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. P. Oleśniewicz, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Dziedzic, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą o historii sztuki europejskiej i światowej

2. Nabycie teoretycznych podstaw wiedzy humanistycznej do pracy w branży turystycznej

3. Nabycie umiejętności identyfikacji stylów i obiektów zabytkowych

Opis przedmiotu

W trakcie nauki student zapoznaje się z zarysem historii sztuki, uczy się rozpoznawać style oraz rozumieć symbolikę sakralną.