piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Funkcje turystyczne obszarów - pilotaż i przewodnictwo


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 5.0 47.0 3.0
Suma 5.0 47.0 3.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 2: Przedmioty kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_13_S_I_11 - Geografia turystyczna,
KTIR_13_S_I_31 - Krajoznawstwo,
KTIR_12_I_S_33 - Obsługa ruchu turystycznego,
KTIR_12_I_S_23 - Organizacja ruchu turystycznego

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr T. Smolarski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. P. Oleśniewicz, prof. AWF Wrocław,
dr T. Smolarski, adiunkt

Cel przedmiotu

C1. Umożliwienie zdobycia wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu obsługi ruchu turystycznego, w szczególności pilotażu wycieczek autokarowych, pracy z grupą oraz przewodnictwa turystycznego.

C2. Umożliwienie nabycia wiedzy i umiejętności sporządzania dokumentacji (teczki imprezy) oraz rozliczenia i sprawozdania finansowego imprezy turystycznej krajowej o charakterze objazdowym.

C3. Umożliwia nabycie umiejętności waloryzowania przestrzeni geograficznej, ze względu na wielkość i rangę walorów turystycznych oraz dokonywania prawidłowej oceny funkcji turystycznej poszczególnych regionów Polski.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest jako zajęcia praktyczne, obejmujące 5-dniowe ćwiczenia terenowe w formie krajowej imprezy turystycznej objazdowej o charakterze poznawczym. W ramach przedmiotu student zdobędzie umiejętności przygotowania, realizacji oraz rozliczenia imprezy turystycznej oraz świadczeń pojedynczych usług turystycznych. Studenci samodzielnie przygotowują niezbędną dokumentację imprezy (tzw. teczkę imprezy turystycznej), dokonują kalkulacji kosztów ćwiczeń (z uwzględnieniem kosztów stałych i zmiennych) oraz programują usługi transportu autokarowego oraz usługi pobytowe. W czasie ćwiczeń terenowych studenci pełnią funkcję pilotów, sprawując opiekę nad grupą, nadzorują prawidłową realizację programu  oraz współpracują z kontrahentami. Wykonują oni także funkcje przewodników turystycznych oraz interpretatorów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Studenci współpracują w ramach zajęć ze środowiskiem turystycznym (lokalnymi i regionalnymi organizacjami turystycznymi), samorządami lokalnymi oraz podmiotami świadczącymi usługi turystyczne.