piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Promocja zdrowia w rekreacji

Nazwa przedmiotu

Propedeutyka promocji zdrowia
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 2: Przedmioty kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Nauk Humanistycznych i Promocji Zdrowia

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Surynt, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Surynt, adiunkt

Cel przedmiotu

Umożliwienie zdobycia wiedzy na temat różnych ujęć pojęcia zdrowie oraz zapoznanie studentów z teorią i praktyką promocji zdrowia.


Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się przez studentów  z rożnymi ujęciami pojęcia zdrowie oraz z teorią                 i praktyką promocji zdrowia.W ramach przedmiotu student zdobędzie umiejętności niezbędne do opracowania wybranych zajęć z zakresu promocji zdrowia.